Xe buýt lớn nhất thế giới

Xe buýt lớn nhất thế giới mang 256 hành khách
AutoTram® thêm Đại được phát triển bởi Viện Fraunhofer cho giao thông và cơ sở hạ tầng hệ thống. Coi là xe buýt dài nhất thế giới, nó là dài gần 31 mét, có bốn trục lái và có thể mang 256 hành khách. Kết hợp khả năng của một tàu nhỏ với khả năng cơ động của xe buýt, xe chạy chủ yếu vào năng lượng điện.

Các AutoTram thêm Grand là xe buýt dài nhất thế giới và gần như là 101ft dài.

Comments are closed.