Thép xây dựng tồn kho không đáng ngại

http://bangtaikienthuc.com

 Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tháng 8 lượng thép xây dựng tiêu thụ của các doanh nghiệp (DN) thuộc VSA đạt 407.731 tấn, giảm 3,76% so với tháng trước, nhưng tăng 10,79% so với năm 2013.

Thép xây dựng tồn kho không đáng ngại

 Dù vậy, lượng thép xây dựng tháng 8/2014 tiêu thụ vẫn giữ được mức cao hơn mức bình quân của các năm trước: Năm 2013 đạt bình quân 380.000 tấn/tháng, năm 2012 đạt bình quân khoảng 370.000 tấn/tháng. Tính đến cuối tháng 8, lượng thép xây dựng tồn ở các công ty là 25.216 tấn, chiếm khoảng 6,92% so với tháng 7. Nguyên nhân tồn kho tăng cao do lượng thép tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, theo VSA, với con số tồn này hoàn toàn bình thường và đủ gối đầu cho tháng tới.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2014, lượng thép xây dựng tiêu thụ của các DN thuộc VSA đạt 3.343.401 tấn, tăng 10,17% (khoảng 308.747 tấn) so 8 tháng năm 2013.

QV (Kim Tuyến, baocongthuong.com.vn)

Comments are closed.