Thiết kế hệ thống nhà máy, chế tạo, bảo trình, bảo dưởng nhà máy, công ty, xí nghiệp.

100,000  90,000 

hiết kế hệ thống nhà máy, chế tạo, bảo trình, bảo dưởng nhà máy, công ty, xí nghiệp.

Công ty TNHH Cơ Khí Kiến Thức là đơn vị chuyên về Thiết kế hệ thống nhà máy, chế tạo, bảo trình, bảo dưởng nhà máy, công ty, xí nghiệp, hệ thống nhà máy toàn diện.

Tú 0944 149 459

www.cokhikienthuc.com

www.cokhikienthuc.com.vn

gmail: [email protected]