Máy đánh bóng inox và sắt lên đến bóng BA

230,000,000  190,000,000