Chính sách bảo mật thông tin

Công ty chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với tất cả doanh nghiệp khách hàng cùng nhau phát triển. Luôn giử uy tín cho mình và khách hàng nên việc thông tin khách hàng là điều mà công ty chúng tôi luôn luôn trân trọng và bảo mật thông tin cũng như bãn vẽ thiết kế, chế tạo máy theo yêu cầu doanh nghiệp.

Thông tin doanh nghiệp khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh công ty chúng luôn được bảo mật. Từng cá nhân trong công ty được bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của công ty chúng tôi.Thông tin chúng tôi bảo mật ngay cả những việc công ty đối thủ làm sai hoặc thiếu sót cho khách hàng cũng được chúng tôi tôn trọng và bảo mật.
thông tin sẽ được bảo mật an toàn theo luật bảo mật.
images